PROJEKT REGIOPOPULÁR

Zkouška tahem

Oceli mají velmi rozmanité vlastnosti, které jsou určeny především jejich
chemickým složením a mikrostrukturou. My si v této kapitole ukážeme, jak
můžeme zkoušet mechanické vlastnosti oceli a také si povíme, jak můžeme různě
zkoumat její mikrostrukturní vlastnosti.

1. Zkouška tahem
Zkouška tahem je nejrozšířenější zkouškou mechanických vlastností.
Zkušební těleso je jednoduchého tvaru a zatěžuje se do porušení, během
zkoušky se registruje se zátěžná síla a deformace. Výsledný digram tahové
zkoušky může vypadat jako na následujícím obrázku.

Z tahové zkoušky se dá vyhodnotit řada veličin:

  • Mez kluzu - je jednoduše řečeno hodnota napětí, při které se materiál již plasticky deformuje
  • Mez pevnosti - je maximální hodnota napětí, při které ještě není porušena celistvost materiálu
  • Mez úměrnosti - je hodnota napětí do které se zatěžovaný vzorek ještě chová pružně. To znamená, že pokud bychom v této chvíli vzorek odlehčili, vrátí se jeho délka do výchozího stavu před zkouškou
  • Prodloužení - Protažení vzorku vlivem vloženého napětí
  • Kontrakce - Zúžení vzorku vlivem vloženého napětí

Průběh zkoušky je zřejmý na následujícím videu:

 

Základní škola Zbůch
Základní škola Letiny