PROJEKT REGIOPOPULÁR

Česká technologická platforma STROJÍRENTSVI, o. s.

Technologická platforma je kooperační oborové seskupení sdružující klíčové hráče daného odvětví, a to zejména tato:

  • průmyslové podniky,
  • oborová sdružení a svazy,
  • výzkumné a finanční instituce,
  • národní orgány veřejné správy

Všechny tyto subjekty se podílejí na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní nebo mezinárodní úrovni.

Tato platforma byla ustavena dne 25. 9. 2007 podpisem Deklarace o ustavení ČTPS, kterou podepsalo celkem 29 subjektů :

  • 5 průmyslových svazů + deset dalších podniků
  • 5 vysokých škol s osmi výzkumnými centry (ČVUT, VUT, ZČU, TUL, VŠBO)
  • 2 výzkumné ústavy
  • 5 vědecko-technických společností
  • Technologické centrum AV
  • Veletrhy Brno
Základní škola Zbůch
Základní škola Letiny