PROJEKT REGIOPOPULÁR

ZŠ Dobřany

Základní škola Dobřany zabezpečuje základní vzdělávání pro děti z Dobřan a spádových obcí Vstiš a Nová Ves. Součástí školy jsou i speciální třídy                       při Psychiatrické léčebně, které poskytují vzdělávání pacientům dětského oddělení. Škola se výrazně profiluje v oblasti  enviromentální výchovy, od roku 2005 je držitelem mezinárodního titulu Ekoškola. Dlouhodobě se ve spolupráci se zahraničními školami účastní projektů Evropské unie v programu Comenius a podílí se na organizaci vlastních i městských aktivit, např. Chvály různosti, Dobřanských pohledů, Mikulášského jarmarku aj. Ve škole funguje dvoukomorový žákovský Školní parlament, pravidelně vychází žákovský časopis Podlavičník.

Základní škola Zbůch
Základní škola Letiny