PROJEKT REGIOPOPULÁR

Střední průmyslová škola Ostrov

SPŠ Ostrov je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatel je Karlovarský kraj. Bezprostředně je škola řízena Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu v Karlových Varech. Od 1.září 2011 se škola založená v roce 1962 nachází v jedné z nejmodernějších školních budov republiky, v Centru technického vzdělávání, které vzniklo rozsáhlou rekonstrukcí a dostavbou bývalé ostrovské základní školy. Veškeré obory se učí v prostorách, kde na žáky čeká moderní technické zázemí, řada učeben s výpočetní technikou, laboratoře, moderně pojaté dílny i nový sportovní areál. Pro výuku oborů Autotronik a Mechanik opravář motorových vozidel využívá škola moderně vybavené dílny, jež se nacházejí v Karlových Varech, v areálu bývalého ČSAD.

Školní budova se nachází takřka v centru města Ostrova, pět minut chůze od Mírového náměstí, odkud odjíždějí autobusy do všech blízkých i vzdálených míst regionu, necelých deset minut od ostrovského vlakového nádraží. Dopravní obslužnost pro žáky školy jedoucích po trasách z Karlových Varů, Jáchymov - Boží Dar, Nová Role – Chodov, Hroznětín – Merklín, Abertamy – Pernink – Potůčky.

Ve školní budově je žákům k dispozici školní jídelna, kterou provozuje firma Scolarest, (žáci si mohou vybírat z nabídky tří teplých jídel). Vedle výdeje obědů je během dne možnost využít i nabídky doplňkového sortimentu mléčných a mražených výrobků, nápojů a sortimentu rychlého občerstvení.

Ve škole je rozsáhlá knihovna se studovnou, kde žáci mohou trávit své volné chvíle. Žáci mohou ve svém volnu využívat bezplatně wi-fi síť školy.

Základní škola Zbůch
Základní škola Letiny