PROJEKT REGIOPOPULÁR

Inova Pro, s.r.o.

Společnost byla založena v roce 2002 jako konzultační společnost zabývající se:

- dotačním poradenstvím, tvorbou projektů
- vyhledáváním partnerských podniků a dalších subjektů prodotační projekty (podporované z národních i z evropských zdrojů)
- administrací dotačních projektů, projektovým managementem, publicitou projektů
- marketingovými studiemi a analýzami zaměřenými zejména na oblast nanotechnologií, biotechnologií, energetických zařízení, automatizačních systémů a dalších - průmyslových a vědeckých technologií
- přípravou a realizací vzdělávacích programů, organizací konferencí, seminářů,
zastupováním zahraničních společností, zejména v oblasti energetiky, elektrotechniky, logistických systémů a nanotechnologií

Základní škola Zbůch
Základní škola Letiny