PROJEKT REGIOPOPULÁR

Střední průmyslová škola Tachov

 je školou, která dokáže svým žákům nabídnout kvalitní vzdělání i odbornou přípravu pro jejich budoucí uplatnění. Má k tomu vyhovující materiální a technické vybavení a odborně fundovaný pedagogický sbor.  

1. Rozvojové projekty Evropské unie

K dalšímu  zkvalitňování  a  profilaci  vzdělávací  nabídky  a tím  i své činnosti, škola využívá podpory evropských fondů. Jsou připraveny nové učební texty. Názorné výukové postupy žáky naučí řešit problémy, pracovat v týmu a další potřebné dovednosti, které přispějí k jejich uplatnění. V projektu přeshraniční spolupráce studují žáci ve společné česko-německé třídě. Získají německý výuční list, výbornou jazykovou průpravu a zkušenost se studiem v zahraniční škole.   

2. Sdružení firem TEO

Partnerem, který podporuje vzdělávací aktivity školy, je od května 2004 sdružení firem TEO. Zaměřuje se na rozšířenou výuku jazyk u , odborné soutěže, exkurze , stáže v Německu a další. Důraz je kladen na úzké propojení školy s výrobním programem místních firem. Praktické vyučování a praxe žáků je organizována přímo v jejich provozech.Výhodou je plynulý přechod do reálného pracovního prostředí a tím snazší získání zaměstnání.  

3. Školská rada

Jejím prostřednictvím ovlivňují rodiče a zástupci zřizovatele kvalitu vzdělávání ve škole. Škola stále zlepšuje komunikaci s rodiči a žáky.

Základní škola Zbůch
Základní škola Letiny