PROJEKT REGIOPOPULÁR

Zkouška rázem v ohybu

Někdy se této zkoušce také říká zkouška podle Charpyho. Princip zkoušky je jednoduchý. Mezi podpory je vložen vzorek ve tvaru kvádru, který má na jedné straně vrub. Na protilehlou stranu je na rameni spuštěn břit kladiva, který vzorek přerazí. Záznamem z této zkoušky je hodnota nárazové práce - energie, kterou kladivo spotřebuje na deformaci (přeražení vzorku). Tato zkouška je velmi důležitá pro zkoumání chování oceli za různých teplot. Zkouší se vzorky jak hluboce podchlazené (až do -190 stupňů Celsia), tak vzorky ohřáté. Protože se snižující se teplotou každý materiál křehne, dokážeme tak zjistit, kdy se mění chování konkrétního ocelového vzorku z houževnatého na křehké. Jak zkouška probíhá je zřejmé z následujícího videa:

Základní škola Zbůch
Základní škola Letiny