PROJEKT REGIOPOPULÁR

Ing. Kateřina Bícová

studentka doktorského programu Západočeské univerzity, Fakulty strojní, Katedry Strojírenská technologie-technologie obrábění

 

V klučičím světě

 

Ráda maluje a baví ji ruční práce všeho druhu. Než humanitní předměty jí ale ve škole překvapivě šla spíš matematika a fyzika. Vystudovala proto elektrotechnickou průmyslovku v Chomutově a na Strojní fakultě Západočeské univerzity v Plzni strojírenské technologie, které bývají většinou doménou mužů. Věnuje se řízení kvality. Přemýšlí, jak v podnicích správně nastavit procesy, včetně těch technologických, tak, aby dobře fungovaly.  „Je to jeden z oborů na fakultě, který není vyloženě klučičí a pak, baví mne objevovat chyby,“ říká studentka doktorského programu ZČU.

 

Když bylo Kateřině Bícové čtrnáct a rozhodovala se, kam dál, testy v pedagogicko-psychologické poradně potvrdily, že její úmysl věnovat se technice, je správný. Mezi spolužačkami však byla jediná, kdo se takto rozhodl. Mnozí učitelé kroutili hlavami: děvče a na průmyslovku? Ve třídě se sice sešly jen dvě studentky, ale ona se v chlapeckém kolektivu cítila jako ryba ve vodě. „S kluky jsem si víc rozuměla už na základní škole,“ podotýká.  Po maturitě se hlásila na Fakultu architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Nevyšlo to. Ale přijali ji na Fakultu strojní Západočeské univerzity. Nakonec to uvítala, protože do Plzně šla i většina jejích spolužáků z chomutovské průmyslovky. Na koleji tedy měla hodně známých.

 

A že se nestala architektkou, nelituje. „Rozhodla jsem se správně. Strojírenství je páteří ekonomiky, je to dynamické odvětví, stále se vymýšlejí nové, materiály, technologie, nové dopravní prostředky, na vzestupu je například robotizace. Na architektuře musí být člověk hodně tvořivý, mít invenci, nápady, a současně tvrdé lokty, aby se prosadil. V mé profesi je důležitá hlavně spolupráce týmu,“ zdůrazňuje Kateřina Bícová. A vyjmenovává další vlastnosti, které by měl člověk, zabývající se kvalitou podnikových procesů mít – důslednost, preciznost a všímavost.  Zřejmě proto je mezi studenty tohoto oboru relativně hodně dívek. Na druhou stranu si uvědomuje, že když přijde žena jako manažer kvality do nějaké firmy a začne upozorňovat na to, co dělají špatně, musí se umět prosadit a počítat s tím, že se na ni budou dívat přezíravě, přinejmenším ze začátku, že její schopnosti ocení zpravidla až postupem času.

 

Předmětem doktorské práce Kateřiny Bícové je vytvoření metodiky pro řízení a vyhodnocování ukazatelů vnitropodnikových procesů v automobilovém průmyslu. „Pohybuji se na pomezí ekonomiky a technologie.  Analyzuji statistická data z výroby různých firem. Zaměřuji se například na zmetkovitost produkce, a poté navrhnu, jak tento ukazatel zlepšit, jak chybovost výroby snížit nebo docela odstranit – úpravou technologie, změnou materiálu atd.,“ vysvětluje. 

 

Z průmyslovky si Kateřina Bícová pro svou práci odnesla dobré základy z odborných předmětů, především z technického kreslení, obrábění a základů programování. Dohánět naproti tomu stále musí jazykové znalosti. Už na střední škole začala s němčinou, nyní se na univerzitě neobejde bez angličtiny. Na vysoké škole si podstatně rozšířila uživatelskou znalost dalších programů jako AutoCAD, Kovoprog, CatiaV5 nebo Inventor 5.3.

 

Na Fakultě strojní ZČU, kromě toho, že vede několik cvičení z předmětu Kvalita, ergonomie a racionalizace, pracuje Kateřina Bícová také jako asistentka vedoucího dílenských laboratoří Katedry technologie obrábění. Má na starost nákupy materiálu, nářadí, skladovou evidenci, monitoruje jednotlivé zakázky – délku jejich realizace, potřebné zdroje (nástroje, materiál…) s nimi spojené atd.. Na univerzitě by ráda zůstala i po dokončení doktorského studia. „Pracovní zkušenost v několika firmách mne ujistila v tom, že neumím dlouho pracovat ve stresu a že mne to neuspokojuje. Ale ráda předávám znalosti dál. Na vysoké škole jsou lidi dobrovolně, na přednášky a cvičení chodí ti, které to baví. A navíc základem pro mě je práce v dobrém kolektivu,“ podotýká.

Základní škola Zbůch
Základní škola Letiny