PROJEKT REGIOPOPULÁR

Zkus uhádnout vynálezce se svým vynálezem nebo vědce se svým objevem

svoji znalost si můžeš ověřit v řešení pod textem

 

1) Vědec a vynález   

Vědec, který žil na přelomu 18. a 19. století, byl česko-německé národnosti, ale střední školu studoval v Rakousku. S vynálezem, který jej proslavil asi nejvíce, nemělo studium medicíny na vysoké škole a lesnické akademie vůbec nic společného. Myšlenka tohoto vynálezu však nepocházela od tohoto vědce, ale již od Leonarda da Vinciho ze 16. století. Myšlenku realizoval a roku 1827 byl na světě patent. Tento vynález byl použit při konstrukci dopravního prostředku Civetta – přes 20 metrů dlouhý s dvouválcovým vahadlovým parním strojem poháněný vynálezem tohoto vědce. 4. srpna 1829 Civetta odjela z Terstu. S fungováním byli všichni velmi spokojeni až do chvíle, kdy prasklo měděné potrubí na Civettě, což bylo příčinou zákazu dalších jízd Civetty.

Ještě jedna malá nápověda: tento vynálezce byl zobrazen na červenohnědé 500 šilinkové rakouské bankovce.

Už tušíš, jak se vynálezce jmenoval a co tak zásadního vymyslel? řešení 

 

2) Vědec a vynález

Narodil se v Prostějově před první světovou válkou a zemřel v roce 1998. Je považován za zakladatele makromolekulární chemie. Byl nejmladší z deseti sourozenců. Téměř utonul v jezírku močůvky. Nedávali mu víc jak rok života. Chlapec se však postupně uzdravil a nastoupil do školy a později na gymnázium. Ve škole ho nejvíce bavila matematika a fyzika a nesnášel např. latinu.

Ve studiu chtěl pokračovat na vysoké škole, přihlásil se na strojní inženýrství – perfektní možnost, jak rozvíjet matematické znalosti. Na radu svého přítele však podal přihlášku ke studiu chemie a u tohoto studia nakonec zůstal.

Tento geniální vědec vynalezl několik šikovných věcí, se kterými se běžně v životě setkáváme. Kromě silonu však vynalezl něco, co dnes ve světě používá miliony lidí. Věc, která zlepšuje kvalitu života člověka. Tento vynález lze vyrobit několika metodami - metodami odstředivého lití, lití do formy a metodou soustružení. Nejpoužívanější metoda je lití do formy. Nejprve musí být k dispozici forma, která má přesné poloměry křivosti a do které se kápne přesné množství monomeru. Je nutné provést zalisování (při němž dojde k polymeraci). Z formy lze pak vyndat hotový výrobek. 

Už jsi PROHLÉDL, o jakého vědce a jeho vynález se jedná? Pokud ne, tak použij jeho vynález a určitě uvidíš lépe.

Pokud ne, tak tady máš řešení

 

3) Vědec a vynález   

O datum jeho narození bývají spory. Některé prameny uvádějí 1. 8. 1696, některé zase 26. března 1698. Pravdou však je, že tento známý vědec spatřil světlo světa v Pečíně, i když ani toto není úplně jasné. Do školy chodil ve městě, které je známo především pěstováním okurek. Věnoval se studiu filozofie a teologie. V pozdější době se stal představitelem kláštera. Kromě studia zmíněných věd se zajímal o oblast elektriky, a to nejen ve fyzice, ale zkoumal vliv elektřiny na živé organismy. Sestrojil stroj Denis d´or  který měl více jak 10 klaviatur a údajně dokázal napodobit několik hudebních nástrojů. Tohoto vynálezce však proslavil úplně jiný vynález, a sice stroj meteorologický. Že vám to nic neříká? Stroj meteorologický opravdu není běžný název, se kterým se dennodenně setkáváte. Trochu napovíme. První stroj meteorologický byl stožár 42 metrů vysoký a měl několik set uzemněných kovových hrotů. Úkolem bylo přitáhnout elektřinu z mraků.

Kdo byl oním slavným vynálezcem a jak se jmenuje jeho vynález, který je dnes na každém domě a chrání nás a naše obydlí při bouřkách?

řešení

 

4) Vědec a vynález   

Český T. A. Edison se narodil v Západočeském kraji jako syn ševce a posluhovačky. Ve studiu zrovna nevynikal. Dokonce hned v prvním ročníku na gymnáziu propadl z němčiny. A maturitu ani nesložil. Nicméně na techniku jej přijali jako mimořádného posluchače. Pracoval na dráze, která ho hodně ovlivnila. Vynalezl elektrické návěstidlo, které šlo ovládat na dálku.

V roce 1881 vynalezl svůj nejslavnější vynález, který se vám asi vybaví hned, jak uslyšíte jméno tohoto vynálezce. Tento vynález byl oceněn na výstavě v Paříži. Tento vynález sestává z dvou elektrod, obyčejně uhlíkových, mezi nimiž hoří elektrický oblouk. A tak máme světlo. Kdo vynalezl tento zázrak a jak se tento zázrak jmenuje?

Pokud ještě netušíte, doplníme, že postavil první městskou elektrárnu, udělal světelnou fontánu. Propagoval elektrické osvětlení. Nicméně ke konci života se mu nedařilo. Špatně odhadl vývoj v oblasti elektriky a jejího využití – myslel si, že se bude rozšiřovat využití stejnosměrného proudu, nicméně se zmýlil, protože zelenou dostal střídavý elektrický proud.

řešení

 

5) Vědec a vynález   

Ještě jedna osobnost z oblasti elektrické energie. Tentokrát hádáte jméno vědce - profesora, který se narodil v roce 1876 v Rakousku, i když podle jeho jména byste možná soudili, že je pán rodilým Čechem. Nicméně v Čechách strávil velký kus svého života. Voda a turbíny tohoto vynálezce fascinovaly již od dětství. Jako malý si postavil malé vodní kolo na řece. Po maturitě na střední škole studoval na technice stavbu strojů a Dieselovy motory. Na katedře nauky o strojích Německé vysoké technické školy v Brně studoval vodní motory. Na vysoké škole si zřídil vlastní turbínovou laboratoř, kterou si víceméně sám vybavil, jelikož finance, které mu poskytlo ministerstvo, nestačilo na vybavení. Byl fascinován Francisovou turbínou. Upravoval ji pro různé průtoky a spády, dělal s ní různé pokusy. Francisovu turbínu vylepšoval, až vlastně vyrobil turbínu vypadající jako lodní šroub, která měla natáčivé lopatky. Tento vynález je instalován např. v elektrárně na Lipně, Mělníku, Pardubicích. Víte, o jaký vynález, který si nechal patentovat v roce 1920, šlo a kdo byl jeho tvůrcem?

řešení

Základní škola Zbůch
Základní škola Letiny